Faunabeheer

Snel een aanvaardbaar volume
Verantwoordelijkheid verleggen
Gebouwd op jarenlange ervaring
Met respect voor mens, dier en milieu

Partner in faunabeheer

Biodiversiteit creëren 

Artavis ondersteund u om de biodiversiteit te creëren die u op uw landgoed wenst.

Schadedetectie 

In een vroeg stadium faunaschade detecteren voorkomt dat u voor grote schadeposten komt te staan.

Faunaschadepreventie 

Na detectie van schade wordt een preventieplan opgesteld. Dit is ook de manier om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming na faunaschade

Schadebestrijding

Bij overlast is Artavis gecertificeerd om schadebestrijding uit te voeren. Wij zijn van mening dat weren beter is dan genezen. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. 

F

Faunabeheer diensten

1/1
VALKENIERS DIENST
Schade door vogels, konijnen en hazen ecologisch verantwoord, geruisloos voorkomen en bestrijden
1/1
WILDBEHEER DIENST
Gecertificeerd om schadebestrijding en populatiebeheer vakkundig en effectief te realiseren
1/1
VANGEN EN UITZETTEN
De dier vriendelijkste manier om overlast weg te nemen
1/1
PREVENTIEPLAN
Uitgebreid plan om problemen voor te zijn of om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming
1/1
WERINGSMAATREGELEN
Zeer diverse hoogwaardige weringsmaterialen leveren en in overleg plaatsen
1/1
BROEDVRIJ HOUDEN
Voorkom dat werkzaamheden stil komen te liggen door beschermde broedende vogels
1/1
BROEDPLAATSEN CREËREN
Eenden, vleermuizen, ooievaars of andere vogels een broedplaats bieden? Wij leveren en installeren
1/1
INSECTEN AANTREKKEN
Bloemenmengsels voor insecten, alles om te imkeren en insecten hotels leveren en plaatsen
1/1
SCHADE MELDEN
Meld schade. Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming
 

 

Quickscan

Middels onze ''quickscan'' wordt er gekeken naar de risico's die uw gebied of gewas loopt. Aan de hand hiervan wordt een beheer/preventie plan opgesteld.

Het opstellen van een preventieplan

Door deskundig weringsmaterialen te plaatsen wordt het probleem gebied minder aantrekkelijk gemaakt voor overlastveroorzakers. Ook wel habitat management genoemd. Artavis heeft alle kennis en producten in huis om dit zo effectief mogelijk te realiseren.

Verjagen van overlastveroorzakers

Is weren geen optie? of zijn de behaalde resultaten niet naar tevredenheid? Dan wordt verjaging ingezet. Dit kunnen wij ook ecologisch verantwoordt realiseren om toch een resultaat te bieden die u voor ogen had!

Vangen of bestrijden

Geen van de bovenstaande aspecten geleid tot acceptabel resultaat? Vangen of bestrijden van overlast veroorzakende dieren biedt als laatste redmiddel direct resultaat. Artavis beschikt over de vereiste certificaten om vrijstellingen en ontheffingen voor u aan te vragen om overlastgevende diersoorten te mogen vangen of bestrijden.

Combinatie

Alleen preventiematerialen plaatsen en afwachten tot voor ogen gesteld resultaat is vaak niet afdoende en leidt doorgaans tot teleurstelling. Uit ervaring is gebleken dat de combinatie van preventiematerialen en onrust creëren door verjaging in vrijwel alle gevallen maximaal resultaat kan bieden.

Overlast voorkomen

Preventief handelen is anno 2019 dé manier om overlast voor te zijn. Op deze manier is de kans kleiner dat u schade ondervindt of voor een vang- of bestrijdingsactie komt te staan. Preventief handelen voorkomt onnodig afschot en een negatief imago. 

 

Meld schade

Niets doen is vaak geen optie. Heeft u last van faunaschade? Meldt het bij ons. Dan kijken wij hoe we deze schade in de toekomst kunnen voorkomen en of u in aanmerking kan komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid.

Als u niets doet wordt het probleem vaak groter.